Ivana Jirásková Reality nabídka práce služby výhradní zastoupení
   Člen REALITNÍ KOMORY České Republiky

Pozemek - orná půda v k.ú. Podivín

id 446, výhradní

orná půda v k.ú. Podivín, více v RK

pozemek p. č. xxxxxx o výměře 1120m2

KN, p.č.xxxxx o výměře 2754 m2

pozemek – pozemkovou parcelu parc. č. xxxxx  orná půda o výměře 26.126 m2 v k.ú. Podivín